Karate stilarter

I HKK trænes der traditionel karatei stilarten Shotokan, som er den mest udbredte stilart i hele verden
Traditionelt karate består af følgende 3 elementer: Kihon, kata og kumite.

SHOTOKAN

Shoto var Funakoshi`s kunstner-navn. Han skrev poesi og digte under pseudonymet “Shoto”, som betyder “fyrretrækronens susen”. Ordet “kan” betyder “hus”. Shotokan betyder således Shoto`s Hus eller “fyrretrækronens susen´s hus”. I 1936 stod den første dojo færdig i Japan. Over dens indgangs parti stod et skilt med inskriptionen: Shotokan. Dette navn blev så til den form for karate, som sensei Gichin Funakoshi stod for. I dag udgør denne stil omkring 80% af al karate på verdensplan.

SHITO-RYU

Kenwa Mabuni (1893-1957) havde været elev af Itosu og Higaonna. Han lavede en syntese af begge karateretninger (shorin-ryu og shorei-ryu), og til navnet på den nye stil benyttede han sig af initialerne fra begge mestrene og kaldte den for Shito-Ryu. Han underviste i dette system på Okinawa og aflagde også adskillige besøg i Japan. I året 1929 bosatte han sig i Osaka for at undervise i karate. Shito-Ryu stilen er idag en af de fire største stilarter i Japan.

GOJU-RYU

Af de japanske stilarter er Goju-Ryu den, der tydeligst viser den kinesiske oprindelse. Chojun Miyagi (1888-1953) var elev af Kanryo Higaonna (Naha-Te). Begge studerede to former for kinesisk boksning: Shao Lin Chuan og Pa Kua Chuan. Miyagi kaldte så sin karatestil for Goju-Ryu. Goju betyder ordret oversat: Hård-blød. På Gogen Yamaguchi`s invitation kom han i 1929 til Kyoto. Senere udnævnte han Yamaguchi til sin efterfølger i Japan. Under navnet Goju-Ryu præsenterede Miyagi sin karate i 1930 ved Butoku-festen i Butoku-kan i Kyoto. Goju-Ryu lærer udøveren en særlig åndedrætsteknik til udvikling af stabilitet og kraft.

WADO-RYU

Hironori Ohtsuka begyndte i 1922 med karatetræning hos Gichin Funakoshi. Han var ganske vist også elev hos Kenwa Mabuni og Choki Motobu. På et tidligere tidspunkt havde han studeret Shindo Yoshin-Ryu jujutsu. I den efterfølgende tid udviklede han sin egen karatestil, idet han kombinerede Funakoshi`s lære med -især- wado = fredens vej.