Etikette

Under træning vil man mange gange hører ordet Etikette, og man vil sikkert spørge sig selv, hvorfor vil mennesker der angriber hinanden, være så interesseret i gode manerer?
Der er få svar på dette spørgsmål, som er følgende:

1. Karate er farligt!
Udøvere som prøver på at slå og sparke hinanden med så meget kraft og hastighed som muligt, behøver kontrol for at undgå at skade hinanden seriøst. Kontrol kommer ved at træne kontrol;
Denne træning fremmer respekt for ens træningspartnere, hvem foruden det ville være umuligt at træne.

2. En anden grund som ikke er så praktisk, men stadig lige så vigtig er:
Karate er ikke kun en selvforsvars metode, gennem Karatetræning opnå man en fordel i alle dele af livet. En af disse fordele er den måde vi omgås og påvirker hinanden.

HVIS DU BEHANDLER FOLK MED RESPEKT, VIL DE BEHANDLE DIG MED RESPEKT.

DOJO REGLER & ETIKETTE

Nogle grundlæggende regler der skal overholdes:

 1. Buk når du træder ind og når du forlader en dojo.
 2. Tiltal alle instruktører med Sensei eller Sempai.
 3. Når en sensei træder ind i Dojo’en, stop og hils med “Oss”! Dette iværksættes af din Sempai.
 4. Man hilser på hinanden med et “Oss”, uanset om man er i træningssalen, i omklædningsrummet eller i civilt tøj.
 5. Oss” bruges som svar og som et tegn på respekt, og skal bruges ved flg. omstændigheder:
  • Når man modtager råd og vejledning fra en instruktør.
  • Når man bukker ved start og slut af en lektion.
  • Når man bukker for sin partner før og efter partnerøvelser.
  • Når Sensei træder ind i dojo.
 6. Er man lavere gradueret er det god etikette at man hilser først.
 7. Er man i dojo’en og en instruktør træder ind, standser man sin aktivitet og hilser mod instruktøren med højt og tydeligt “Oss”.
 8. Undtagelsen er dog hvis man er i gang med at undervise eller bliver undervist.
 9. Når man modtager instruktion står man med ret overkrop, armene ned langs siden og samlede hæle.
 10. Når du bliver bedt om at gå til siden for at se på, stå da med samlede hæle eller knæl. Læn dig ikke op af væggen og vær stille!
 11. Ingen forlader dojo når en lektion er startet uden tilladelse fra instruktøren.
 12. Der bæres ikke smykker, ure el. lign under træning.
 13. Man går ikke ind i dojo med fodtøj!
 14. Snak ikke unødigt.
 15. Gå altid bagom andre.
 16. Vær ren og soigneret og sørg for at have kortklippede negle.
 17. Skal man sidde ned foregår det enten i skrædderstilling eller “seiza”, men man sidder aldrig med fødderne væk fra én selv.
 18. Kommer man for sent til træning, bukker man ved indgang til dojo og sætter sig i “seiza” og venter på tilladelse fra Sensei/Sempai til at deltage i træningen.

Træning i andre Dojo’er

HKK har et godt samarbejde med flere karateklubber, som vi afholder både fællestræninger, stævner og andre sociale arrangementer med. Det er normal praksis i traditionelle dojoer, at de respektive chefinstruktører taler sammen, inden en gæstetræning kan finde sted. Det  vil således være dårlig etikette og mangel på respekt at møde op til træning i en anden traditionel dojo uden tilladelse fra din instruktør. Samme regler gælder også ved træning i dojoer i udlandet. Hvis du er det mindste i tvivl så spørg din Sensei/senpai.

Disse regler vil blive naturlige med tiden, der er ingen der forventer at du lærer dem for- eller bagfra i løbet af en uge, blot du er villig til at gøre dit bedste – og du vil med tiden sætte stor pris på, at der i karatetræningen er indbygget disse etikette og regler og især den grundlæggende respekt for hinanden.

Hvem er hvem i dojo’en

Sensei

Sensei betyder lærer og bliver brugt som en respektfuld titulering ved henvendelse til instruktører og andre højt graduerede karateka’er.

Lige meget hvad Sensei siger, er det “lov”. Derfor er det også således, at når man besøger en anden Dojo, er det høfligt og en del af almindelig etikette at følge de anvisninger Sensei giver, uanset hvad man er blevet fortalt et andet sted.

Sempai

Sempai betyder “senior/ældre” og bruges til alle med mere karateerfaring end dig selv. Du vil være junior (kohai) til nogle personer og sempai til andre. Dette tilsyneladende stive/strenge hierarki bliver ofte misforstået, og nogle bruger det til at dominere andre. Disse personer viser meget lidt forståelse for Karate og får derfor meget lidt respekt i karatefællesskabet.

At være Sempai betyder ikke at man per automatik får respekt. At være Sempai kræver stor ansvarlighed, tålmodighed, viden, modenhed og disciplin.

En sempai bør være et godt eksempel og det er hans/hendes pligt at tage sig af Kohai.

Kohai

Som allerede nævnt er Kohai alle de som har mindre Karateerfaring end dig selv. Kohai betyder “junior”. Når en person med mindre karateerfaring søger din opmærksomhed, så hjælp venligst, ikke som en der er bedrevidende og med en arrogant attitude, men som et eksempel på en person der gennem hård træning og ydmyghed har opnået sin viden.

Husk! uanset hvor højt du er gradueret, vil der altid være en, der er højere gradueret end du.