Indmeldelse i HKK

Indmeldelse sker med en formular som træneren kan udlevere når du møder til træning, eller ved at downloade og udskrive via nedenstående link:

INDMELDELSESBLANKET

Det er vigtigt at den udfyldes læseligt så vi kan oprette dig korrekt.

Vi sender opkrævninger til kontingent via email. Derfor er det vigtigt at der er email vi kan kontakte dig på når du udfylder formularen.

Børn og unge udfyldes med egne data, men email SKAL være til en person over 18. Dernæst skal forældre/værge være noteret og kontaktdata være opført.

Har du en sygdom eller andet vi bør tage hensyn til så skriv det endelig.

Husk at skrive  hvis du vil vide mere, eller hvis du eller dit barn har lyst til en prøvetime.

john.lindevang@live.dk

VEL MØDT…